Over de campagne

Play Pauze Stop is een campagne van het Provinciaal Veiligheidsinstituut over gezond beeldschermgebruik op school en thuis. De campagne loopt vanaf oktober 2014. De campagne richt zich tot jongeren (van 10 tot 14 jaar) en hun ouders om bij het gebruik van beeldschermen automatisch ‘PLAY PAUZE STOP’ in hun hoofd te laten klinken. Play roept op om te variëren in je schermhouding, Pauzeer  elke dertig minuten en Stop  na twee uur beeldschermgebruik in je vrije tijd.

Deze campagne is opgebouwd uit drie onderdelen:

Een luik voor de scholen. Hoe kan je met je klas of school werken rond de campagne? Gaande van een gratis lespakket voor de doelgroep 10 – 14 jaar tot een uitgebreid leertraject met je school om dit thema in je gezondheidsbeleid te integreren.

Een luik voor lokale partners. Lokaal werkt het beste: gemeenten, huizen van het kind, jeugddiensten, OCMW, … kunnen samen acties ondernemen. Deze acties kunnen een informerend karakter hebben of eerder de doelgroep faciliteren in het juiste gedrag. Wil je deelnemen als lokale partner, ontdek er dan alles op via de pagina Lokaal

Een luik voor thuis:  De ZNAP actie: Zie je iemand die langer dan een half uur voor een beeldscherm hangt? Wek hem met de ZNAPPER weer tot leven. Plak hem deze klevende badge op zodat hij moet schudden tot hij eraf valt. Want: wie geZNAPt wordt, moet bewegen. En neemt meteen die nodige pauze.

DARIO_GAMEPOLS

Gezondheidsrisico’s van beeldschermgebruik

Met de invoering van de eindtermen ICT in het basisonderwijs en de 1e graad van het secundair onderwijs is een toenemend gebruik van beeldschermen in de klas- en schoolomgeving niet meer weg te denken. Met computers, tablets, digitale lesborden, tv’s… kan je fijne en boeiende dingen doen! Heel wat mensen, ook kinderen en jongeren, brengen echter behoorlijk wat tijd per dag zittend door. Kinderen zitten al veel uren op de schoolbanken, maar ook ’s avonds brengen velen een groot deel van hun tijd achter tv, computer of spelconsoles door.

Zit je te lang in een zelfde houding aan de computer of maak je teveel dezelfde korte bewegingen bij het spelen van een spel, dan kan je hierdoor arm-, rug-, nek- of schouderpijn krijgen. Deze klachten worden benoemd als MSA: musculoskeletale aandoeningen, KANS: Klachten van Arm, Nek en/of Schouder of RSI (Repetive Strain Injury). Meer info vind je in het persdossier.

Sedentair gedrag omvat alle activiteiten die je uitvoert in zittende of liggende houding. Het zijn activiteiten met een laag energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan tv-kijken, computeren, gamen of internetgebruik, zittend werk, zittend les volgen, …Kleuters die veel stilzitten hebben een lagere fitheid en meer kans op overgewicht en obesitas.  Naarmate kinderen ouder worden toont het lang stilzitten ook een verband met een hogere bloeddruk, hogere cholesterol, minder sterke spieren en gewrichten, minder goede schoolresultaten en een lager mentaal welbevinden.  VIGeZ bundelde de onderzoeken en geeft een overzicht van succesvolle acties om lang stilzitten bij kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen tegen te gaan.

De negatieve gezondheidseffecten van sedentair gedrag en schermgebruik blijven gelden zelfs indien men de beweegnormen haalt. Daarom worden kinderen en jongeren aangeraden schermtijd in de vrije tijd te beperken tot maximum 2 uur per dag en langdurige periodes van schermgebruik regelmatig (om de 30 minuten)  te onderbreken. Deze aanbevelingen zijn voor Vlaanderen opgenomen in de actieve voedingsdriehoek.